Import van architectuurstijlen

Architect Bressers liet zich bij zijn ontwerp van de modernistische bakstenen traptoren van het Sint-Jozefinstituut duidelijk beïnvloeden door de Nederlandse architect en stedenbouwkundige, Willem Marinus Dudok.
Deze architect (6 juli 1884 – 6 april 1974) is onder meer bekend door zijn ontwerp van het Raadhuis in Hilversum, gebouwd tussen 1928 en 1931.
Dudok wordt
nog steeds gezien als de ideale samenvoeging van de Nederlandse architectuurstromingen uit het begin van de twintigste eeuw.
Meer info over Dudok is te hier te lezen.  Hij was
in de periode 1927-1934 stadsarchitect van Hilversum is, waar hij vele scholen en woningbouwprojecten ontwierp in zijn typische kubistische stijl: bemerk de gelijkenis met de gevel van het Sint-Jozefinstituut.


traptoren Sint-Jozefinstituut
(architect Bressers)

Raadhuis van Hilversum  (architect Dudok)hierboven Julianaschool in Hilversum (Dudok)
en rechts de gevel van Sint-Jozefinstituut