Rector  E.H. Paul Becaus (2007-2011)

 

 

 

Geboren te Oudenaarde op 2 november 1937
Grieks-Latijns humaniora aan het OLV-college te Oudenaarde (nu Bernarduscollege)
2 jaar Filosofie in het Bisschoppelijk Seminarie te Mariakerke
4 jaar Theologie te Gent
Priester gewijd in Gent op 8 juni 1963
Legeraalmoezenier augustus 1963-oktober 1964
Leraar aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove (november 1964-1968)
Onderpastoor te Aalst (1968-1973)
Leraar aan het College Oudenaarde en halftijds vrijgesteld voor retraites en bezinningen
 voor religieuzen en studenten 1973-78
Pastor Psychiatrisch Centrum te Eeklo en
Directeur Sociale Werken van de ACV Familie (1978-1992)
Pastoor-deken te Ninove  (1992-2006)

Rector van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef te Wetteren vanaf 1 januari 2007 tot 31 december 2011

Rector van de Mariazusters van Franciscus te Waasmunster vanaf 1 januari 2012