Het briefhoofd van de zusters Apostolinnen in Wetteren... 
(ongeveer 1895)


Dit briefhoofd  getuigt van de uitgestrektheid van het complex van het klooster van de zusters Apostolinnen op het einde van de 19de   eeuw.
Het kasteel van Vilain XIIII (rechtsboven) behoorde duidelijk nog niet bij het klooster en had ook nog niet de aangebouwde vleugel van het pensionaat van de Dames van het H. Hart (les Dames du Sacré Coeur).
Het betreft hier een pentekening, een schets vanuit de lucht. Of alle gebouwen in de juiste verhoudingen weergegeven zijn, valt te betwijfelen...
De afstand tot de Schelde lijkt in elk geval nogal groot uit te vallen...en ook de afstand tot het kasteel van Vilain XIIII. 
Ook het exacte jaartal wanneer de tekening gemaakt werd is niet gekend; men veronderstelt ongeveer rond 1895 ...
Toch hebben we getracht om aan de hand van notities en brieven van zusters deze tekening te 'reconstueren' en in de huidige toestand van het gebouwencomplex in te passen...Dit was niet makkelijk ... De oudste zusters of oud-leerlingen die zich de oude gebouwen nog herinneren, kunnen zich moeilijk oriënteren op deze tekening, omdat zij de gebouwen natuurlijk nooit vanuit dit perspectief gezien hebben...

U kan met de muisaanwijzer over de gebouwen op de tekening bewegen waarna een popup-venster verschijnt met enige uitleg.
Als u dan ook klikt komt u terecht op een pagina met nog meer gegevens en eventueel ook een foto.

Bron: 
archief
van de zusters Apostolinnen