Directeur  E.H. Alfons Detand (1961-1987)

Verwezenlijkingen te Wetteren

1961: oprichting kribbe (als stageoord voor de leerlingen van de afdeling Verpleegaspiranten vanaf 1963-64)
Zuster Marie-Gaston werd in 1969 als directrice aangesteld. Ook andere zusters Apostolinnen werkten er , onder andere: zr. Christine en zr. Jeanine. 

1985: Wit-Gele Kruis
De was- en strijkplaatsen van het klooster werden omgevormd tot lokalen voor het Wit-Gele Kruis.
Zuster Noëlla (Van der Sijpt) werkte er als verpleegster. Zuster Monique (De Vijlder), de jongste zuster van de congregatie is er nog steeds werkzaam.

1971: bouw van de turnzaal voor het Sint-Jozefinstituut -
tijdens dat jaar ook inrichting van een eerste labo

1972: te Oosterzele werd de uitbating van een home voor 
42 bejaarden aangeboden aan de congregatie door Mej Eye Hoyes van het kasteel.  De congregatie aanvaardde  dit aanbod. 
Januari 2001 werd deze uitbating toevertrouwd aan de Zilverlinde van Scheldewindeke, bijhuis van St.Antonius Opbrakel.

1976: het "Home Sint-Jozef voor Dames" wordt volledige beschikbaar gesteld en omgebouwd tot klaslokalen voor de lagere en secundaire school.

1983-84: omvorming van drie grote slaapzalen tot klaslokalen  en  omvorming van de studiezaal van de vroegere internen tot  2 klaslokalen

studiezaal.jpg (144300 bytes)

1986: inrichting van een nieuwe computerklas en een labo
(voorheen was er een computerklas ingericht in het 'huis Leirens' dat gehuurd werd, rechtover de schoolpoort)

geboren te Opbrakel op 9 juni 1909
doctor in de wijsbegeerte (Rome 1932)
priester gewijd te Gent 
op 29 september 1935
licentiaat in de theologie (Rome, 1936)
professor filosofie aan Kleinseminarie Sint-Niklaas
en Drongen (1935-1951) 

zondagsonderpastoor Elversele (1943-
1950)
pastoor-deken van Kaprijke (1951-1961)
leraar godsdienst aan het Sint-Jozefinstituut
(1962-64 en 1966-69)
onderpastoor te Berlare (jan. 1981-juni 1981)
Algemeen directeur van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef 
te Wetteren op 23 oktober 1961
eervol ontslag op 1 november 1987

overleden te Gent op 2 juni 1996

Verwezenlijkingen in Zellik

1963: in Zellik kwam een nieuwbouw tot stand bij de oprichting van een handelsschool (4 jaar)  met zuster Aimée Goossens als directrice.

Zellik: kinderdagverblijf Sint-Jozef

1965: te Zellik kwam in een peutertuin tot stand, de moestuin van het klooster werd het bouwterrein. Dit is tot stand gekomen omdat de gemeente Zellik zelf wilde een kribbe bouwen en vroeg aan de kloostergemeenschap dit te verwezenlijken op de grond van de moestuin. De gemeente groeide aan met vele inwijkelingen, die aan de gemeente de inrichting van een kribbe aanvroegen.De oversten beslisten zelf een kribbe te bouwen.
Deze kribbe is zeer goed gelegen dicht bij de oprit van de autostrades en vlak naast de scholen. In 1979 werd ze verder uitgebreid tot een kribbe van 64 bedden.
Heden ten dage (2003) is er een plan van nieuwbouw gezien de kribbe voortdurend overbezet is en het hedendaags gebouw niet meer voldoet. 

In 1982 werd een nieuwe vleugel gebouwd bij de uitbreiding van de handelsschool  TSO tot 18 jaar.
Zr Thaddée De Munter was er toen directrice
.

Zellik: speelplaats handelsinstituut

Bron:  archief van de Zusters Apostolinnen