Directies, lerarenkorps en ondersteunend personeel van Sint-Jozefinstituut

lerarenkorps met directrice mevr. Van Hoyweghen en onderdirectrice zr. Marie-Luc  

directrice mevr. C. Labs, onderdirectrice zr. Marie-Luc en leerkrachten en ondersteunend personeel

mevr. Van Hoyweghen (directrice) - zr. Marie-Luc (onderdirectrice)

mevr. C. Labs (directrice) - zr. Marie-Luc (onderdirectrice)