Externaat

detail van briefhoofd: externaat

jardin d'enfants  1901

een foto van 1901 van de 'Jardin d'enfants'
we bemerken links de bestuurder EH Van den Bossche
en rechts algemene overste moeder Amandine

huishoudschool

een foto van 1920: de huishoudschool
met zuster Hélène (Alice De Keyzer)
 en Van de Wiele Maria, De Backer Maria, Poppe Maria, Veeckman Anna en Lelièvre Gusta

Er waren drie soorten scholen:  voor de armen, voor de betalenden in het externaat en de nog meer betalenden in de kostschool.