het oude 'Hospice'

allereerste kliniek  detail uit de pentekening van het briefhoofd

Het linkergedeelte van de tekening op het briefhoofd toont de gebouwen van het oude Hospice. 
Dit was het allereerste hospitaal, dat langsheen de Schelde gelegen was, juist vr het klooster.
De tweede kliniek, waarvan de bouw startte in 1930 en die vooraan langsheen de Wegvoeringstraat gelegen was, werd volledig afgebroken in 1988.
De nieuwe kliniek, nu campus Emmanuel, behorende bij het ASZ Aalst is verder in de Wegvoeringstraat gevestigd, richting Schellebelle.
.
Jan Broeckaert beschrijft het in zijn 'Geschiedenis van Wetteren'  (1862) als volgt: 

"...in 1838 bezat Wetteren het huidig hospitael aen de Zandstraet, dat met recht een der uitmuntendste gestichten van de gemeente mag genoemd worden. Zijne aengenaeme en vooral gezonde ligging, op eenen naer de Schelde afhellende heuvel, maekt het bovendien voor zijne bestemming allergeschikst. De teekeningen der gebouwen, slechts op een vierde na voltrokken (dewijl het plan op eene groote schael was aengelegd), werden gemaekt door den bouwmeester Beeckman van Dendermonde." 

de oude kliniek (ongeveer 1890)

de allereerste kliniek was gebouwd waar nu ongeveer
de serviceflats van het OCMW gevestigd zijn (foto 1880)   

serviceflats Scheldezicht en RVT Schelderust (OCMW)  zicht vanaf de Schelde: serviceflats en RVT OCMW (aug. 2003) 

BRON:
archief zusters Apostolinnen
Broeckaert Jan : Geschiedenis van Wetteren
    (Gent, Boek- en steendrukkerij L.  Hebbelynck, 1862)