Plaatselijke Overste Zuster Monique
(vanaf oktober 2008)

Zuster Monique
(Monique Maria De Vylder)

Geboren te Gent op 5 februari 1946.
Hoger Onderwijs Ziekenhuisverpleegkunde  te Aalst (Sint-Augustinus).
Ingetreden in het klooster op 8 september 1967.
Verpleegster A2 bij het Wit-Gele Kruis te Wetteren sedert 1976.
Als Plaatselijke Overste van de zusters Apostolinnen benoemd door
 Mgr. L. Van Looy op 7 oktober 2008
in vervanging van zuster Clementina Thielemans
die wegens ziekte haar functie niet meer kan uitoefenen.
 

Evolutie sinds 2005

2005: erfpachtakte voor de scholen (Katholiek Onderwijs Wetteren vzw) en voor het kinderdagverblijf

aug. 2007: sanering van de grond van de speelplaats (tussen kasteel en straat)

2011: verkoop klooster Overbeke

tussen 2011-2013: bouw van de assistentieflats - bewoonbaar in 2013
   
september 2013: 14 zusters verhuizen naar de FLATS
wijziging naam en adres: ZUSTERS APOSTOLINNEN H. JOZEF VZW
  Wegvoeringstraat 63 D002  9230 Wetteren

29 januari 2014: overdracht van de scholen van Brussel (Ecole St-Atoine en LA CIME aan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

6 februari 2015: officiële opening Kinderdagverblijf Sint-Jozef met Minister van Deurzen
(voor de ouders voorzien in juni)

WIT-GELE KRUIS blijft in verhuring aan het klooster

2014-2015: Verhoging van de Scheldedijk: onteigening grond en 214 bomen gekapt

nog te gebeuren(2015?): verkoop verkoop Oosterzele HOME O.L.VROUW TER VELDBLOEMEN aan Brakel (huidige uitbater)