Bestuurder E.H. Magloire Van den Bossche (1868-1910)

Révérend Père Van den Bossche was bezieler van talrijke verwezenlijkingen en stichtingen, die de eerste halve eeuw van het bestaan van de congregatie kenmerkten.
Hij bestuurde de Congregatie met grote ijver.
Hij was een wijze leider voor de zusters en hij werd krachtig geholpen door de Algemene Oversten die onder zijn bestuur elkaar opvolgenden:
°
Moeder Jozefien (1855-1887)
° Moeder Bonaventura (1887-1891)
° Moeder Chantal (1891-1894)
° Moeder Amandine (1894-1909)
° Moeder Mechtilde (1909-1953)

De Congregatie breidde uit in de ruimte en het geestelijk leven werd steeds dieper en ernstiger.

- 1870: externaat met Franse klassen
- 1871: bouw van een aangenomen  school
            (kreeg de naam 'armenschool')
- 1871: het huis van de directeur wordt verhoogd
- 1872: bewaarschool
- 1873: patronaat
- 1872: ouderlingentehuis
- 1880: pensionaat Sint-Jozef

- 1890: COO bouwt het hospitaal voor besmettelijke  
            ziekten; het werd bediend  door de zusters
            Apostolinnen
- 1895: speelplaats voor weesjes van het  hospice en
            andere kinderen 
           (om er op  zon- en feestdagen te vergaderen)

we kunnen de pentekening van het briefhoofd in deze periode situeren - de hierboven genoemde bouwwerken zijn er op te vinden...

E.H. Magloire Van den Bossche

 geboren te Ophasselt op  17 juli 1838
 priester gewijd op 28 december 1868
onderpastoor te Wetteren op 28 december 1868
 de stichter en bestuurder van het instituut van Onze Lieve Vrouw van Deinsbeke te Zottegem
algemeen bestuurder van de zusters Apostolinnen te Wetteren febr. 1869

overleden te Wetteren op 16 augustus 1910

De Apostolinnen wilden ook buiten Wetteren en buiten het bisdom Gent gaan bidden en werken.

Er werden bijhuizen opgericht:
- 27 sept. 1893: OLVr. Lombeek
- 15 april 1894: Agimont
- 20 sept. 1894: Gent Bijlokehof
- 1902: Herfelingen
- 1905: Villers-Saint-Amand
- 1906: Irchonwelz
- 30 maart 1910: Smeerebbe-VLoerzegem

In 1901 werd het kasteel Vilain XIIII verkocht aan directeur E.H. Van den Bossche, alsook de gronden en aanpalende huizen. Het grootste deel van het domein ging echter naar de Franse zusters 'les Dames du Sacré Coeur'. Deze lieten er na de oorlog van
 1914-18 een vleugel bijbouwen waarin een kostschool voor 'rijke' meisjes gevestigd was...

E.H. Magloire Van den Bossche

Bronnen:
archief van de zusters Apostolinnen
Uytendaele René: Wetteren 1790-1900  (Wetteren, uitg. Universa, 1980)