Directeur  E.H. Louis Bosteels (1987-2006)

Verwezenlijkingen

1993: Bouw van het Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) Sint-Jozef in de moestuin van het klooster (90 bedden).
In oktober 2002 werd een nieuwe vleugel van 32 kamers bijgevoegd voor de zusters zelf. 
In november 2003 verblijven 11 zusters in het home.
De realisatie van de nieuwe vleugel is een waarborg voor alle zusters die nog in leven zijn (42 in totaal) dat zij hun oude dag op eigen domein gaan mogen doorbrengen (nl. in de nabijheid van het mooie park van 10 ha.)
Een 10-tal zusters hebben er allerlei taken:  de receptie en administratie, begeleiding van bejaarden naar specialisten en/of ziekenhuis, helpen bij de maaltijden, enz... 

ingang van RVT Sint-Jozef

zicht op het prachtige park

meer informatie over het RVT Sint-Jozef:
bezoek de website

Zie ook pagina over Moeder Cecile  

geboren te Aalst op 22 december 1920
priester gewijd in Gent op 12 augustus 1945
leraar aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove
onderpastoor te Haaltert (1949-1961) en te Geraardsbergen (1961-1967)
pastoor te Gent (Christus Koning,1967-1977) en te Laarne (1977-1987)

Algemeen bestuurder van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef te Wetteren op 4 november 1987

Overleden te Wetteren op 13 augustus 2006

Gevelrenovatie van kapel, scholen, gevel woning directeur, ...

huidige woning directeur en ingang klooster

Vernieuwingen in het Sint-Jozefinstituut
1988: vernieuwing hall
1989: omvorming weide tot parking voor de leerkrachten
Vanaf 1990  werden in de vleugel van de "Sacré Coeur" verschillende computerlokalen ingericht, een multimedialokaal, een ICT-lokaal en nieuwe labo's (deze laatste in de vroegere slaapzalen van de internen).


Directies Sint-Jozefinstituut 
1955-1977: zuster Martine (Van Hoorde B.)
1977-1988: mevr. D. Van Hoyweghen
1988-eind 1999: mevr. C. Labs               (foto's)
begin 2000: dhr. J. Maesschalck

Sluiting klooster Zellik

In oktober 1996 dienden de oversten het klooster in Zellik te sluiten. Het 'Welzijnshuis' werd er wel opgericht op initiatief van pastoor Marc Boulanger en zuster Elisabeth. Dit is een onthaalhuis voor kansarmen en mensen in nood (ongeacht hun afkomst, godsdienstige of politieke overtuiging). Het functioneert enkel met vrijwilligers. De aangeboden diensten zijn o.a.: onthaal, werkgelegenheid, gezinsondersteuning, klusjesdienst, huisvesting, bejaardenbezoek, socio-culturele werking, communie in home Spanjaardberg...

Bron:  archief van de Zusters Apostolinnen