het 'pensionnat st-joseph' .. een oude postkaart

Foto hieronder:
duidelijk zicht op het pensionaat van Sint-Jozef
en hospitaal daarachter rechts in de verte
de kerk van Wetteren

zicht op de kostschool St-Jozef -  maar wschl. pensionaires Sacré Coeur
de meisjes op de voorgrond  zijn waarschijnlijk pensionaires van de 'Sacré Coeur' terwijl de foto rechts de pensionaires van St-Joseph laat zien

de deur die toegang gaf tot de tuin van het pensionaat

"Pensionnat St-Joseph"

Het gebouw met het torentje was het pensionaat van Sint-Jozef
Hierdoor waren zij 'concurrenten' van het 'pensionnat des Dames du Sacré Coeur' ...(in het ernaast gelegen kasteel van het domein van Vilain XIIII)
De zusters Apostolinnen boden echter vooral arme kinderen en weeskinderen onderdak en onderwijs.
Er waren drie soorten scholen: één voor de armen, de beter begoeden konden terecht in het externaat en de best betalenden zaten in het 'pensionnat St-Joseph'.  'Op het kasteel' zaten de hele rijken, dat wisten de leerlingen. Er was geen contact toegelaten tussen de leerlingen van de verschillende scholen !
 

In 1928 werd het kasteel en domein Vilain XIIII terug aangekocht en konden de pensionaires hun intrek nemen in het H. Hartgebouw.  
Het oude pensionaat  werd vanaf 1928 ingericht als  "Hôme St-Jozef voor bejaarde dames", het 'Damenkwartier'.
Dit kende bijval bij de burgerij van Wetteren en op enkele weken waren er ongeveer 15 kostgangers. (zie onderaan)
De huurprijs voor een kamer met één venster bedroeg 15 frank per dag en voor een kamer met twee vensters was de prijs 20 franken.
De dames dienden zelf de onkosten te dragen van de was en op elke kamer was er een elektriciteitsmeter.

Vanaf 1976 werden de kamers omgevormd tot klaslokalen voor de lagere school en het secundair van het Sint-Jozefinstituut.
Het gebouw wordt nog steeds vermeld als 'het damesgebouw'!

de pensionaires van Sint-Jozef
de pensionaires van St-Joseph 

speelzaal  van de kostschool  speelzaal van de kostschool

naaiklas.jpg (174217 bytes)
de naaiklas van de beroepsschool

verger de l'institut st-joseph
de zusters in de boomgaard van het klooster

damesgebouw - foto 2003


Foto hiernaast:
het damesgebouw anno 2003
Dit gebouw werd in de jaren 1970 omgebouwd tot klaslokalen voor Sint-Jozefinstituut.
Links bevindt zich de koepel (groene kleur)
van de Sint-Jozefkapel
en de ingang van het oude kinderdagverblijf.
Rechts de toren van de Sint-Jozefkapel
op de voorgrond de weg naar de serviceflats van het OCMW.

Bron:  
archief zusters Apostolinnen
brief van zr. Marie Clothilde (Van der Linden) (1992) waarin ze o.a. beschrijft wie de eerste kostgangers in het Hôme St-Joseph
- op het gelijkvloers de heer en mevr. Schepens (2 kamers), mevr. Van der Schueren (2 kamers), Mevr. Mertens (2 kamers), een refter voor de juffrouwen onderwijzeressen (4 k),
Mevr. Lahous (2 kamers)
- op de eerste verdieping: dhr. en mevr. Lenssens (2 slaapkamers+ 1 zitkamer), mevr. Lostrie (2 kamers), mevr. Gabriëlle (franssprekend en invalide, 2 kamers), mademoisselle  Jeandebien (franssprekend, 2 kamers)
-op de tweede verdieping: juffr. Charlotte (zuster van zr. Clara, 1 kamer), jufr. Marie Roels (zuster van zr. Colette, 1 kamer), jufr. Domica (1 kamer), jufr. Marie (1 kamer)

Zuster Clothilde werd ingekleed op 15 sept. 1928 en samen met zr. Aimée en een 'flink weesmeisje' aangeteld voor de zorgen van de kostgangers. Zij werkten er één jaar, tot ze geprofest werden op 17 september 1929 en dan naar de normaalschool (Crombeen) in Gent mochten gaan.