Eerwaarde Moeder Louise  (1853-1855)

De zusters Apostolinnen hadden tot doel de nederigste apostolaatswerken in dienende liefde uit te oefenen.
Hun stichter en eerste bestuurder, E.H. Van Neste gaf hun als kernregel:


De eerste overste, moeder Louise
overleed reeds in 1855

Ora et labora   (= bid en werk)

Dagorde van de zusters (voor weekdagen):
4.50 u Opstaan
5 u Morgengebed, meditatie, Angelus (Evangelie Lukas, 1st hfst.)
5.30 u Vrije tijd tot opschik van klooster en slaapplaats; gebed of persoonlijk werk
6.10 u Primen, TertiŽn, Sexten en Nonen
6.30 u H. Mis waaronder H. Communie, daarna litanie van OL Vrouw, Laudetur, De Profundis.  Einde der stilzwijgendheid.
7.15 u Maaltijd
11.45 u Bezoek aan het Allerheiligste, Bijzonder onderzoek, Angelus
11.55 u Middagmaal waaronder lezing
12.30 u Recreatie
13 u Geestelijke lezing, Vespers en Completen
16 u Maaltijd (staande - omdat de zusters veel zittend werk deden !!)
16.15 u Metten en Lauden
18.45 u Rozenhoedje, Litanie van den H. Jozef, Angelus
19 u Avondmaal waaronder lezing
19.30 u Recreatie
20.30 u Avondgebed met onderzoek van geweten. Punten der meditatie. Strenge stilzwijgendheid.
21 u Nachtrust
Bron
De Regel van de Congretatie van de Zusters Apostolinnen  (opgesteld door EH Van Neste)