De  stichter van de congregatie:  E.H. Aureus Van Neste
Ontstaan van de congregatie

E. H. Aureus (Auré) Van Neste was sedert 1845 bestuurder van het Gesticht te Wetteren. Nadat de zusters van de H. Vincentius in 1850 teruggeroepen waren naar Deinze, waren het 'godvruchtige dochters' die de diensten in het gesticht verzorgden. (zie ook: Wat voorafging...)
E. H. Van Neste dacht er toen aan zijn helpsters te verenigen in een religieuze congregatie. Hij koos voor de
regel van de Apostolinnen met toevoeging van drie kloostergeloften: armoede (soberheid), maagdelijkheid en gehoorzaamheid.
Behalve op de oefeningen van godsvrucht en op het inwendig leven, legden de Apostolinnen zich toe op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid: ze verzorgden zieken, ouderlingen, weeskinderen en hielden armenschool.
De toenmalige bisschop van Gent, monseigneur Delebecque verleende een krachtige steun aan de stichter. 
Op 21 november 1853 werd de Congregatie van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef en hun regel goedgekeurd door de bisschop.

E.H. Auré Van Neste, stichter van de congregatie

Aureus Philotheus Van Neste werd geboren te Ieper op 
9 augustus 1807, als zoon van Jan-Baptist en Maria-Jacoba De Graeve.
Hij werd priester gewijd te Brugge op 23 december 1837.
Hij was geestelijk bestuurder van de Zusters van Liefde te Kortrijk (1838-1845).
Op 16 mei 1845 werd hij onderpastoor te Wetteren en bestuurder van het Hospitaal.
Hij werd op 24 november 1853 de eerste Bestuurder en Stichter van het klooster van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef te Wetteren.

1853

De 'inhuldiging'

Het klooster van de Apostolinnen van de H. Jozef werd op 24 november 1853 door monseigneur Delebecque, toen bisschop van Gent,  plechtig ingewijd.
Op die dag werden vijf godvruchtige zusters gekleed en geprofest en twee gekleed.
In het begin stond de congregatie onder de waakzaamheid van de E.H. Pastoor van Wetteren en onder een bestuur van priesters. Door een besluit  van Mgr. Bracq werd de E.H. Bestuurder aangesteld om in de plaats van de E.H. Deken van Wetteren, het toezicht te houden over de Congregatie.
1856

 

 

E.H. Van Neste deed alle mogelijke verbeteringen aan het gesticht en bouwde een kapel in 1856. Zij werd ingewijd door Mgr. Delebecque op 26 november 1857.
Jan Broeckaert schrijft in zijn 'Geschiedenis van Wetteren'  in 1862  de volgende lovende woorden:
"De eerwaarde heer Van Neste besteedt onophoudelijk al zijne zorgen en zijn fortuin om het gesticht door alle mogelijke verbeteringen tot eenen hoogen rang te verheffen. Hem zeggen wij hiervoor, in naem onzer medeburgeren, hertelijken dank.'

oude kapel

1861 De H. Kruisweg is ingericht en gewijd op 7 september 1861 door een pater Franciscaan. 
1867 E.H. Van Neste overleed te Wetteren op 8 maart 1867, hij was toen 60 jaar oud.
1868 Coadjutor E.H. F. De Brabander heeft toen het klooster bestuurd van 8 maart 1867 tot 1 september 1868

Bronnen
Notities van Eerwaarde Moeder Mechtildis
(algemeen overste  1909-1953)
fotoarchief Zusters Apostolinnen
Broeckaert Jan : Geschiedenis van Wetteren  (Gent, Boek- en steendrukkerij L.  Hebbelynck, 1862)