Wat voorafging...
1838 Het 'gesticht'  (Hospice) en zijn Directeur EH Van neste

In het jaar 1838 werd het hospitaal (Burgerlijke Godshuizen) langsheen de Scheldedijk, in verbinding met de Zandstraat te Wetteren gebouwd. Het initiatief kwam van kanunnik Triest.
Jan Broeckaert omschreef het in zijn 'Geschiedenis van Wetteren' in 1862 op volgende manier:
     'Zijne aengename en vooral gezonde ligging, op eenen naer de Schelde afhellende
      heuvel,  maekt  het voor zijne bestemming allergeschiktst'
De tekeningen van de gebouwen werden gemaakt door bouwmeester Beeckman van Dendermonde.
Het nieuwe hospitaal wordt "ingehaald" op 14 november 1840.
Het bestuur werd aanvankelijk toevertrouwd aan de E.H. Janson, pastoor van Deinze, die er ter verzorging van de zieken en ouderlingen, enige zusters van de H. Vincentius plaatste.
Toezicht werd gehouden door een bijzondere commissie van vijf leden en de burgemeester van de parochie. Het Armbestuur legt samen met de zuster overste alle "conditiŽn" vast in 20 artikels: hoe de zieken, ouderen en krankzinnigen aanvaard, verzorgd en gevoed worden, kostprijs per dag, regeling van begrafenissen, wat er gebeurt met giften, enz...
De zusters hielden in het gesticht een meisjesdagschool. Weesmeisjes werden ook aanvaard.

de eerste kliniek - foto 1885 ?


In juli 1841 wordt het gebouw versterkt "met pilasters om het tegen stormwinden te beschermen, ook de schuer, separatien en de zottekoten'
(uit de gemeenteraad van 26-06-1841)

1850 Op 16 mei  1845 kwam E.H. Aureus Van Neste als bestuurder in het gesticht.
Hij vroeg de hulp van enkele 'godvruchtige dochters', om de zusters bij te staan.
Rond het jaar 1850 zijn de zusters van de H. Vincentius teruggeroepen naar Deinze en zetten de dochters 'den dienst van het gesticht'  verder. Zij werden ook 'Zusters' genoemd.

Wetteren werd geteisterd door een  cholera-epidemie in 1849-1850.
Voor zijn zelfopoffering verwierf E.H. Van Neste het erekruis van ridder van de Leopoldsorde.
Bij Koninklijk Besluit van 12 december 1850 werd er ook aan de zusters van het gesticht een bronzen 'eermetael' geschonken, uit erkentenis van bewezen diensten gedurende de tyfuskoorts van 1847-1848.

EH Van Neste

Op 23 maart 1853 vraagt EH Van Neste om het Hospitaal te vergroten om er de weeskinderen van heel het kanton te kunnen in opnemen. (5 F per maand/per wees). De gemeenteraad wil echter van geen 'kolonie' weten en wijst de vraag af.

1852 In september 1852 werden de weesjes -  die toen verbleven in de Hoenderstraat -  plechtig door de burgerlijke en geestelijke overheden naar het gesticht in de Zandstraat geleid.
E.H. Van Neste had er op eigen kosten een ruim lokaal laten inrichten.
Rond dezelfde periode werd ook geld ingezameld om een bewaarschool te kunnen onderhouden (er vond zelfs een loterij plaats, die 2600 franken opbracht !!)
"Behoeftige kinderen der beide geslachten van drij tot zeven jaer oud" werden er tot het lager onderwijs voorbereid.
Ondertussen bereidt de E.H. Van Neste de stichting van een  nieuwe zustercongregatie voor.

Bronnen  
Notities van Eerwaarde Moeder Mechtildis
(algemeen overste  1909-1953)
fotoarchief Zusters Apostolinnen
Broeckaert Jan : Geschiedenis van Wetteren 
(Gent, Boek- en steendrukkerij L.  Hebbelynck, 1862)
Uyttendaele Renť: Wetteren 1780-1900  kroniek van een gemeente  (Wetteren, uitgeverij Universa, 1980)
De Mol DaniŽl: Wetteriana 1882-1982  (Wetteren, uitgeverij Universa, 1986)