eerwaarde Moeder Pauline (1953-1988)

Verwezenlijkingen te Wetteren:
(zie ook EH DeTand)

1971: bouw van de turnzaal voor het Sint-Jozefinstituut met kleedhokjes en douchekabines 
inrichting van een eerste labo 

turnzaal Sint-Jozefinstituut
de sportzaal in het park

1983-84: omvorming van drie grote slaapzalen tot klaslokalen 

chambrettes
de vroegere 'chambrettes'

1983-84:   omvorming van de studiezaal van de vroegere
                internen tot 2  klaslokalen 
1986: inrichting computerklas en labo  (vroegere chambrettes)

Klooster van Wetteren-Overbeke ("Schollaertshof")
In 1955 namen de zusters Apostolinnen van de H. Jozef hun intrek in dit klooster, dat voorheen toebehoorde aan de zusters van Vladslo.
De zusters onderwezen in de parochieschool en zorgden voor de hun toevertrouwde oude dames (een 24-tal).
Anno 2003 vertoeven er in dit huis nog 9 zusters, waaronder zuster Valentine (96 j), afkomstig van het klooster in Poeke.

Eerw. Moeder Pauline

 Zr. Pauline (Julia Huygh)

geboren te Zellik op 9 juni 1913
intrede in klooster 1 augustus 1934
kleding op 10 febr. 1935  
professie op 20 april 1936
Algemene Overste van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef te Wetteren op 30 december 1953

overleden te Wetteren op 10 februari 1988,
na 54 jaar kloosterleven
en 35 jaar algemene overste

Klooster van Poeke

Ook in het jaar 1955 besloot het klooster van Poeke aan te sluiten bij de zusters Apostolinnen van Wetteren. Dit klooster was gesticht in 1840.
Er werden drie zusters van Wetteren naar Poeke gestuurd om in het pensionaat dienst te doen als onderwijzeressen en de overste bij te staan in het aanleren van de nieuwe regel.
Het klooster van Poeke werd gesloten in 1994 en de overblijvende zusters kwamen naar het centraal huis in Wetteren.

Klooster van Aspelare

Op 2 maart 1955 fusioneerden ook de zusters van Aspelare (congregatie gesticht in 1837) met de zusters Apostolinnen van Wetteren. In 1999 werd dit klooster gesloten.

de 'turnfeesten' ter gelegenheid van moederkensdag:

-turnfeest

turnfeest

Directie
SinttJozefinstituut

Toen Moeder Pauline algemene overste was van het klooster, was Zuster Martine (Van Hoorde Berthe) de directrice van het Sint-Jozefinstituut, nl. van 1 september 1955 tot aan haar overlijden, op 29 april 1977 (na 42 jaar kloosterleven).

Zij richtte ondermeer de volgende afdelingen op:
- 1958: verpleegaspiranten
- 1961: Handel A6/A2
- 1962: hogere cyclus Snit en Naad
- 1962: ASB Snit en Naad
- 1964: Etalagekunst
- 1967: Medisch Secretariaat (Hoger Ond.)
           in de jaren '80 fuseerde deze afdeling
           met het VTI te Aalst, later
           Hogeschool  Sint-Lieven)
- 1968: Secretariaat-Talen Hog. Secund.T.O.
- 1970: Verkoop

Voor de latere directies van het Sint-Jozefinstituut: zie pagina van Moeder Cecile.