Bestuurder E.H. Jan-Frans Bosteels  (1925-1961)

In 1927, toen de Dames du Sacré Coeur terug naar Frankrijk mochten, werden kasteel, pensionaat en domein eigendom van de Zusters Apostolinnen.
Dankzij het organisatorisch talent van E.H. Jan-Frans Bosteels en de financiële steun die de congregatie van verschillende zijden mocht ontvangen (in de eerste plaats van de familie van 
EH JF Bosteels) was het mogelijk het domein van Vilain XIII  van de Dames du Sacré Coeur af te kopen.

kasteel aan de straatzijde

vroegere ontvangsthall
de vroegere ontvangsthall - bemerk de galerij
(deze werd later afgebroken om een verdieping bij te maken met kamers voor de zusters)

EH JF Bosteels zorgde - samen met de oversten Moeder Merchtilde en Moeder Pauline ook op een bijzondere wijze voor de zusters:
- beter voedsel
- comfortabeler slaapgelegenheid met voor elke zuster een kamer met centrale verwarming en een lavabo

Op 25 juli 1928 werd het jubileum van 75 jaar gevierd en in oktober 1953 vierde de congregatie het 100-jarig bestaan.
(zie ook de pagina over moeder  Moeder Mechtildis)

 

In 1935 werd onder het bestuur van E.H. J.F. Bosteels een aanvang gemaakt met de grote bouwwerken die het moederklooster een heel nieuw uitzicht zouden geven. Van Sint-Jozef en de Sacré Coeur werd één prachtig geheel gemaakt, incluis een onderaardse gang! (met de naam Sint-Franciscus-Xaverius).
De bissschop, Mgr. Coppieters verleende zijn volledige steun aan dit initiatief.

 

kostschool vóór de verbouwing

de gevel van de school vóór de verbouwingswerken van 1935-1938 

 

Zie ook pagina over Moeder Pauline voor meer uitleg over kloosters van Poeke en van Overbeke.

EH Jan Frans Bosteels

geboren te Aalst op 19 april 1884
 priester gewijd te Gent op  24 mei 1907
 leraar aan het H. Maagdcollege te Dendermonde  vanaf 11 april 1925  bestuurder van de Zusters Apostolinnen te Wetteren
 overleed te Oostende op 11 februari 1965

 

EH Jan Frans Bosteels

zicht van aan de Schelde - rechts oude kliniek en ouderlingengesticht

 

vergelijk met de oude foto !!

  de gevel anno 2003 

Tijdens  het bestuur van E.H. J.F. Bosteels werd een nieuwe Sint-Jozefkapel  gebouwd, een juweeltje in de streek.
Deze kapel is gewijd aan de H. Jozef en werd voltooid in 1936. E.H. Mgr. Coppieters kwam de kapel plechtig inwijden op 22 oktober 1936.

de Sint-Jozefkapel anno 2003

De gebouwen van de school waren voltooid in 1938.
De ruime kelders en onderaardse gangen dienden als schuilplaats gedurende de bange dagen van mei 1940.
Talrijke zieken en gekwetsten waren er ondergebracht.
Sint-Jozef nam ze, evenals het huis en zijn bewoners, onder zijn gedurige bescherming. Hoewel de lokalen eerst door Duitse en daarna door geallieerde soldaten werden betrokken en er door de vijand veel springstof in de hof bijeengebracht werd, waren er noch ongelukken noch ernstige schade te betreuren.
Uit dankbaarheid liet E.H. JF Bosteels de 'grote grot' bouwen in het park (in de vroegere ijskelder).

luchtfoto - bemerk ook op de voorgrond de kliniek, gebouwd 1930

luchtfoto met de vernieuwde schoolgebouwen
en op voorgrond ook de vroegere kliniek

De  C.O.O. startte de bouw van een kliniek in 1930.
Verschillende gediplomeerde zusters Apostolinnen waren er werkzaam als verpleegster, o.a. zr. Emmanuel,  zr. Bonaventure, zr. Mechtilde, zr. Dominique, zr. Marie-Hubert, zr. Agnes, zr. Ignace (als nursing hostess)
De gebouwen van deze kliniek werden afgebroken in 1988 en het RVT Schelderust kwam op die plaats.

kliniek en School omstreeks 1940

de COO-kliniek, kapel en school (+ 1940)

BRONNEN: 
 
toespraak ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de congregatie (19 oktober 1953) 
 fotoarchief zusters Apostolinnen