Het oude klooster

detail uit de pentekening: de foto links is duidelijk te situeren op de pentekening van het briefhoofd: in de hoek vr het hogere gebouw

bemerk de paadjes, de drie kleine huisjes links, het hogere gebouw rechts (met horizontale lijn in het metselwerk onder de ramen)
op de bovenverdieping sliepen de zusters ...

 

de congregatie
in 1923

de congregatie in 1923 inzegening beeld van de H. Jozef foto links:
inzegening van het beeld 
van de H. Jozef

Bronnen:
fotoarchief van de zusters Apostolinnen
brief van zuster Clothilde (1992) waarin ze het leven in het klooster in de jaren 1927-28 beschrijft. (zie ook de pagina over de novicen en pensionaat Sint-Jozef)